آتش سوزی در سفیدکوه خرم آباد / مسئولان لرستان از میرزا سرهنگی یاد بگیرند

لرستان امروز: اين بار در بغل گوش مسئولان استاني، صدها هكتار ديگر از مراتع وجنگل هاي با ارزش دود هوا مي شوند… به شما آقاي استاندار،آقاي فرماندار،آقاي رئيس منابع طبيعي،آقاي رئيس محيط زيست ميگويم كه: ميرزا سرهنگي يك شهروند داراي شغل آزاد است كه به همراه تعدادي از اعضاي انجمن به سرعت خود را به محل آتش سوزي رساندند تا در مهار آن نقش ايفا نمايند.شما چه نقشي به عهده داريد؟آيا شما هم همراه ايشان هستيد يا فكر مي كنيد آتش سوزي خود سرانجام خاموش مي شود!؟آ   

——————————————————-

مهندس مراد سپهوند ، لرستان امروز

امروز(۲۲/۶/۱۳۸۹)ساعت۱بعدازظهر جنگل ها ومراتع سفيد كوه خرم آباد نيز طعمه حريق شده اند وتا الان كه ساعت۶بعد از ظهر است،آتش سوزي علي رغم تلاش تعداد كمي از نيروها ،همچنان ادامه دارد.به اين ترتيب علاوه بر۳۰۰۰هكتار آتش سوزي قبلي، اين بار در بغل گوش مسئولان استاني، صدها هكتار ديگر از مراتع وجنگل هاي با ارزش دود هوا مي شوند تا همچنان چوب بي برنامگي وبي قيدي آقايان بر پيكر نحيف محيط زيست ومنابع طبيعي استان،وارد آيد.
ساعت ۳بعد از ظهر با آقاي ميرزا سرهنگي فعال محيط زيست استان ودبير انجمن ياران سبز لرستان تماس گرفتم.اين فرشته محيط زيست وعاشق بي ادعاي طبيعت،در جلوي لهيب شعله هاي آتش در كمركش سفيد كوه،با نفس نفس زدن هاي بسيار ،پشت گوشي موبايلش با ناراحتي گفت كه همين چند وقت پيش طي نامه اي به عنوان دبير انجمن سبز لرستان به استاندار جديد،وخامت اوضاع را اطلاع داده وتقاضاي هواپيماي اطفاء حريق يا بالگرد براي هلي برد نيروها نموده است كه تا به امروز به آن وقعي نهاده نشده است.
حال به شما آقاي استاندار،آقاي فرماندار،آقاي رئيس منابع طبيعي،آقاي رئيس محيط زيست ميگويم كه: ميرزا سرهنگي يك شهروند داراي شغل آزاد است كه به همراه تعدادي از اعضاي انجمن به سرعت خود را به محل آتش سوزي رساندند تا در مهار آن نقش ايفا نمايند.شما چه نقشي به عهده داريد؟آيا شما هم همراه ايشان هستيد يا فكر مي كنيد آتش سوزي خود سرانجام خاموش مي شود!؟آ قايان،سال هاست كه مردم اين استان و سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي تقاضاي بالگرد براي رساندن سريع نيروهاي آموزش ديده به محل آتش سوزي ها را دارند.شما در اين راستا چه كرده ايد؟
به خدا اگر همان آقاي سرهنگي براي جلوگيري از آتش سوزي ها ومهار آنها،اختيار تام داشت،بسيار بهتر از شما برنامه ريزي مي كرد.لطف كنيد اگر توان برنامه ريزي نداريد،لااقل دست مردم ودوستداران طبيعت ومحيط زيست اين استان كه تعدادشان كم هم نيست را براي حراست از منابع خداداي مملكت،باز بگذاريد.

                     عكس مربوط به همين آتش سوزي است.

Advertisements