جيب كوچك كارگران و وزن زياد هزينه‌ها

هر فرد براي رفع گرسنگي ماهانه بايد مبلغي در حدود 96هزار تومان هزينه كند كه معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است/ براي تامين هزينه‌هاي پوشاك، مسكن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل بايد 417هزار و 391تومان هزينه كرد. بيش از شش ماه از زماني كه شوراي عالي كار حداقل مزد كارگران را براي سال 89 تعيين كرد مي‌گذرد و در طي اين مدت ميليون‌ها كارگر ايراني ناراضي از اين تصميم اعضاي شوراي عالي كار برمبناي مزد پايه 303 هزار تومان در هر ماه، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين كنند.     

به گزارش ايلنا، گرچه به باور مزدبگيران كارگر با 303هزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگي همچنان خالي باقي مي‌ماند؛ اما به نظر مي‌رسد در نتيجه ادامه نابساماني‌هاي اقتصادي در مدت 6 ماه گذشته بر گسترده دهانه اين شكاف افزوده شده‌است.

https://i2.wp.com/www.ilna.ir/uploads/1389-7-6/kareg08.jpg

به گواه آمارهاي موجود شوراي عالي كار در حالي در تاريخ 22 اسفند سال 88 تصميم قطعي خود را در مورد حداقل مزد جديد گرفت و با افزيش 11درصدي درآمد كارگران در سال 89 موافقت كرد كه طي اين 6 ماه بهاي سبد كالاهاي ضروري رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است.

درحالي كه در تمام مدت 6ماه اخير مطالبات مزدي كارگران بر مبناي مزد پايه 303هزار تومان در ماه پرداخت شده‌است. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه هزينه متوسط برخي اقلام ضروري (لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه و سبزي تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چاي و روغن نباتي) از حدود حدود 703هزار و 270ريال در هفته منتهي به 21اسفند سال 88 (شب تعيين حداقل دستمزد سال 89) به يك ميلون و دويست‌وپنجاه‌وپنج هزار و سيصدو10 ريال در هفته منتهي به آغاز مهرماه (2/7/89) افزايش يافته است.

با فرض اين‌كه مقدار كالري موجود در سبد فوق برابر 84 هزار و 510 واحد است و نيز پذيرش اين مطلب كه مطابق تعاريف پذيرفته جهاني حداقل كالري روزانه مورد نياز براي هر فرد 2هزار و 179واحد(ماهانه 65 هزار و370 واحد) است مي‌توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه هر ايراني براي رفع گرسنگي ماهانه خود بايد مبلغي در حدود 96هزار تومان هزينه كند كه به صورت تقريبي معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است.

اما از آنجا كه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمزدها مبلغ 303هزار تومان را براي يك خانواده چهار نفري تعيين كرده است بديهي است با اضافه شدن تعداد اعضاي خانواده فرد مزد بگيري اين هزينه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت.

از سوي ديگر اگر براساس نتايج بررسي‌هاي سال 87بانك مركزي بپذريم مواد غذايي همچنان 23.8 درصد از كل هزينه‌هاي ناخالص هر خانوار را تشكيل مي‌دهند مي‌توان با تناسب ساده ديگر فهميد كه براي تامين ساير هزينه‌هاي پوشاك، مسكن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل بايد درحدود 417هزار و 391تومان هزينه كرد.

بر اين اساس درمجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه هر خانوار ايراني ماهانه بالغ بر 513 هزار و 391 ريال هزينه مي‌كند كه از پايه مزدي تعيين شده210 هزار و 391تومان كمتر است.

Advertisements