دهه فجر امسال یک هزار واحد مسکن مهر در لرستان واگذار می شود

مسكن مهرشهرام ملکی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در بروجرد از بهره برداری یک هزار و 200 واحد مسکن مهر تا دهه فجر سال جاری 89 خبر داد. کل سهم لرستان در این زمینه 18 هزار و 300 واحد مسکونی است. به متقاضان واحدهای مسکن مهر صنعتی مبلغ 25 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود. تاکنون اعتباری بالغ بر 81 میلیارد تومان برای اجرای عملیات پروژه های مسکن مهر لرستان صرف شده است.          

  شهرام ملکی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از طرح های مسکن مهر بروجرد و الشتر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد واحد مسکن مهر در قالب اراضی دولتی، خود مالکین و تعاونیهای مسکن است.

وی با اشاره به سهمیه لرستان در زمینه ساخت مسکن مهر در کشور، خاطرنشان کرد: سهم این استان در این زمینه 18 هزار و 300 واحد مسکونی است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کار فونداسیون بیش از 16 هزار و 218 واحد مسکن مهر انجام شده، عنوان کرد: همچنین عملیات اجرای اسکلت در شش هزار و 914 واحد مسکونی صورت گرفته است.

ملکی از اتمام اجرای سقف در چهار هزار و 470 واحد مسکن مهر در این استان خبر داد و بیان داشت: همچنین عملیات نازک کاری یک هزار و 200 واحد مسکن مهر در لرستان نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: تاکنون اعتباری بالغ بر 81 میلیارد تومان برای اجرای عملیات پروژه های مسکن مهر لرستان صرف شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه به متقاضان واحدهای مسکن مهر صنعتی مبلغ 25 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: همچنین به واحدهای مسکن مهر نیمه صنعتی نیز مبلغ 22 میلیون تومان تسهیلات اختصاص می یابد.

ملکی عنوان کرد: واحدهایی نیز که به صورت صنعتی و نیمه صنعتی ساخته نشوند مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان آنها پرداخت می شود.

وی با اشاره به روند اجرای زیرساختهای مسکن مهر در لرستان، بیان داشت: بر اساس مصوبه کار گروه مسکن اعتبار مورد نیاز برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز واحدهای مسکن مهر تا محل پروژه توسط وزارت مسکن، دولت و استانداری تامین می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ادامه داد: همچنین باید دستگاههای متولی ایجاد زیرساختها برای انجام فعالیتهای خود در داخل واحدهای مسکن مهر نیز حق انشعاب را از متقاضیان دریافت کنند.

Advertisements