آرامش را در روستاهای لرستان جستجو کنیم – دوره چگنی، ایران دوم

 مجتبی ساکی، کارشناس ارشد اقلیم شناسی: با توجه به اقلیم، توپوگرافی وژئومورفولوژی متنوع وعجیب شهرستان دوره چگنی و جنگل های سرسبزبلوط، گیاهان دارویی متنوع تجدید شونده وکانسارها و سنگ های قیمتی وبواسطه این منابع غنی خدادادی اگربگوییم چگنی ایران دوم است، سخنی به گزاف نگفته ایم. از روستاهای سرسبز دامنه های سفید کوه گرفته تا روستاهای نسبتا سرد بخش شاهیوند و مناطق نسبتاگرم بخش ویسیان وهمچنین تنگ گاوشمار درانتهای بخش شاهیوند که مرز شهرستان دوره چگنی را ازشهرستان نورآباد جدا می کند،       

————————————————————

آیا اخیرا به روستاها سفرکرده اید؟
آیا این سفر، صرفا برای تماشای مناظر روستایی وآداب و رسوم روستائیان بوده است؟

آیا تاکنون خواسته اید زندگی روستایی را تجربه کنید؟ با آنها به سرِ زمین بروید و در برداشت برخی محصولات مشارکت داشته باشید؟ یا مثلا تجربه هایی مانند بردن گله به چرا، تکان دادن مشک شیر برای گرفتن کره، و نوشیدن چای پس ازهمکاری با روستائیان در فصل برداشت چیدن مرکبات و…
اگر ازجمله افرادی باشید که در جستجوی تجربه های جدید و لحظه های منحصربه فرد هستید، احتمالا خود شما هم می توانید مثال های جالبی به این فهرست ازکارها که معمولا در روستاهای استان لرستان رواج دارد، بیفزایید. این مجموعه پیشنهادها، همان اموری است که درگردشگری روستا می توان به آن پرداخت.
توریسم روستایی چیست:
توریسم روستایی را نباید فقط گردشگری درمناطق پیرامون روستا و مشاهده مناظردانست چرا که گردشگری روستا، مشارکت جواست.
درتعریف دقیق از آن می توان گفت توریسم روستایی در برگیرنده دامنه ای از فعالیت ها وخدمات مربوط به تفریح وآرامش گردشگران، در رابطه با فعالیت های روستایی است که به وسیله کشاورزان ومردم روستا، برای جذب گردشگران به مناطق خود به منظورکسب درآمد، صورت می گیرد.
البته برای گردشگری دلیل مهم دیگری را نیز می توان یافت وآن خستگی انسان ازمحیط ماشینی وشهری و تمایل فطری او به بی آلایشی روستا است. به عبارتی انسان متمدن امروزی که ازفشارهای گوناگون شهرنشینی صنعتی وماشینی شدن رنج می برد. تمایل فزاینده ای برای روی آوردن به آرامش طبیعی وظرافت های فرهنگی جوامع روستایی دارد. همچنین گسترش سازمان های ارائه دهنده خدمات به گردشگران ازعوامل عمده برای رونق گرفتن گردشگری روستایی به شمارمی آیند.
وضعیت گردشگری دوره چگنی:
با توجه به اقلیم، توپوگرافی وژئومورفولوژی متنوع وعجیب شهرستان دوره چگنی و جنگل های سرسبزبلوط( طلای سبز)، گیاهان دارویی متنوع تجدید شونده وکانسارها و سنگ های قیمتی( طلای سفیدکوه) وبواسطه این منابع غنی خدادادی اگربگوییم چگنی ایران دوم است، سخنی به گزاف نگفته ایم.
از روستاهای سرسبز دامنه های سفید کوه گرفته تا روستاهای نسبتا سرد بخش شاهیوند و مناطق نسبتاگرم بخش ویسیان وهمچنین تنگ گاوشمار درانتهای بخش شاهیوند که مرز شهرستان دوره چگنی را ازشهرستان نورآباد جدا می کند، بهترین و دیدنی ترین منطقه بکر این شهرستان است وپل شکسته که بر روی حوضه آبریزکشکان ساخته شده و قدمت آن به دوره ساسانیان برمی گردد و معماری ومصالح بومی به کار رفته در آن نشان از تمدن چندبعدی و چندهزارساله همراه با تخصص دراین منطقه از دوره چگنی است که مهندسان با اندازه گیری دبی لحظه ای آب و دوره بازگشت سیل، این پل را برای تجارت وانتقال قوای نظمی و عبوراحشام احداث کرده اند.
همه اینها جاذبه های شناخته شده وناشناخته ای هستندکه می توانند فرصت مغتنمی را برای رواج وگسترش ( البته برنامه ریزی شده، سازمان یافته وبا اهداف توسعه ای) این نوع ازگردشگری درمنطقه دوره چگنی به دست دهند.
خوشبختانه مناطق روستایی شهرستان دوره چگنی ازتنوع وسیع فرهنگی، آداب و رسوم و مناطق طبیعی برخوردارند.

درگردشگری روستایی دراین منطقه وبه خصوص با گرایش به گردشگری کشاورزی یا مزرعه امکان همکاری به اشکال مختلف فراهم است، درشهرستان دوره چگنی هم زمینه برای این نوع توریسم وجود دارد و می توان همراه با روستاییان این منطقه به مزارع غلات رفت وبا آموزش های مناسب وساده کاشت، داشت وبرداشت مشارکت کرد ویا مراسمات را با حضورگردشگران خارجی و داخلی برگزار نمود.
حتی باکمی سرمایه گذاری درمناطق جنگلی وساحلی رودخانه کشکان می توان گردشگران را به عنوان ناظران غیرفعال به تماشای مراحل صیادی دررودخانه برد. البته دراین نوع گردشگری بحث فرهنگ درخصوص مناطق روستایی و سرمایه اجتماعی گردشگران بسیار حایز اهمیت است.
توسعه پایدار و گردشگری روستایی در شهرستان دوره چگنی:
مفهوم پایداری درصنعت توریسم ابعاد مختلفی دارد. رشد آگاهی های عمومی درزمینه حفاظت ازمنابع طبیعی در این راستا می تواند موثرواقع شود.
اهداف توسعه پایداراقتصادی می طلبدکه توریسم روستایی دراین شهرستان از رشد پایداری برخوردارباشد.
چیزی که دراین مقوله باید مورد توجه قرارگیرد این است که ظرفیت های توریستی محلی اعم ازجاذبه های فرهنگی یا طبیعی ومیراث فرهنگی وغیره به عنوان اساس و موتور رشد صنعت توریسم به حساب می آید وواضح است که تداوم رشد اقتصادی صنعت توریسم و به تبع آن تحرک رشد اقتصادی محلی یا ملی درگروه بهره برداری پایدار ازظرفیت های توریستی موجود ازطریق حفاظت وتوسعه توامان است.
به عبارت دیگر در توریسم پایدار، حفاظت و توسعه پایدارمنابع محیطی هم هدف وهم وسیله به شمارمی رود.
گسترش گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان دوره چگنی می تواند فعالیت های اقتصادی ومشاغل متنوعی را درمناطق روستایی به وجود آورد. این فرصت های شغلی که بیشترخدماتی هستند ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وجود آیند مانند حمل و نقل، هتل داری، تولیدات صنایع دستی وروستایی…
این کارکردگردشگری می تواند به حل معضل بیکاری، کاهش نرخ مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها وانتقال نیروی بیکار پنهان وآشکار از بخش کشاورزی به سمت بخش های خدماتی وفرصت های شغلی جدید با تاکید بر خود اشتغالی کمک بزرگی کند.
ضعف برنامه ریزی درصنعت توریسم می تواند به این معنا باشدکه روستا مورد هجوم بازدید کنندگانی قرار می گیرد که دارای ارزش های متفاوت فرهنگی هستند وهمین امر می تواند موجب ازهم گسیختگی روستا وکاهش مشارکت روستاییان درعرصه سنت ها و آداب ورسوم محلی شود.
به موازات تخریب فرهنگ محلی، ساختمان های مدرن جای خانه های سنتی را می گیرد وکشاورزی که زمانی اساس زندگی را تشکیل می داد، اولویت خود را ازدست داده و جای خود را به توریسم می دهد.
Advertisements

یک فکر برای “آرامش را در روستاهای لرستان جستجو کنیم – دوره چگنی، ایران دوم”

  1. بهترین جاذبش ویژگی های اب و هواییشه که تقریبا چار فصله

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.