یازده محله سكونتگاه‌ غيررسمي در خرم‌آباد وجود دارد

سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي خرم‌آباد در محله‌هايي از جمله، علي‌آباد، گل سفيد، پشته حسين‌آباد، پشت بازار، دره گرم غربي، فلك الدين، كرگانه و … متمركز شده‌اند. فقر اقتصادي، بالا بودن ميزان جرايم و كمبود خدمات زيربنايي، پايين بودن سطح سواد، واحدهاي مسكوني فرسوده و … از خصوصيات مشترك اين محلات است. مصوبه سفر دوم هيئت دولت به استان 15هكتار زمين براي جابه‌جايي دو منطقه علي‌آباد و گل سفيد در نظر گرفته شده   

حميد مومني امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد با بيان اينكه شاخص‌هايي مانند بيكاري و فقر در اين مناطق بيش از متن اصلي شهر ديده مي‌شود، اظهار داشت: سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي خرم‌آباد در محله‌هايي از جمله، علي‌آباد، گل سفيد، پشته حسين‌آباد، پشت بازار، دره گرم غربي، فلك الدين، كرگانه و … متمركز شده‌اند.
وي بيان داشت: فقر اقتصادي، بالا بودن ميزان جرايم و كمبود خدمات زيربنايي، پايين بودن سطح سواد، واحدهاي مسكوني فرسوده و … از خصوصيات مشترك اين محلات حاشيه‌نشين است.
مومني تصريح كرد: طرح مطالعات محله گل سفيد و علي‌آباد شهر خرم‌آباد به پايان رسيده و برنامه توانمند‌سازي و ساماندهي اين مناطق با جديت دنبال مي‌شود.


مومني با تاكيد بر انجام تلاش مضاعف براي احياي و نوسازي اين مناطق خاطرنشان كرد: در مصوبه سفر دوم هيئت دولت به استان لرستان 15هكتار زمين براي انتقال و جابه‌جايي دو منطقه علي‌آباد و گل سفيد در نظر گرفته شده است.
مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان لرستان در ادامه با تشريح مشكلات موجود در نوسازي بافت سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي اظهار داشت: شيب بالا و عرض كم معابر و دسترسي نامناسب، ساختار كالبدي و آشفتگي سيماي شهر از جمله مهم‌ترين معضلات بافت‌هاي نابسامان اين مناطق است.


مومني در ادامه يادآور شد: با توجه به اينكه يكي ديگر از ناهنجاري‌هايي كه در پديده حاشيه نشيني وجود دارد، منظر شهري و نماي شهري است كه مديريت شهري بايد در اين زمينه اقداماتي را انجام دهد.
وي اعتماد سازي و مشاركت مردمي، ايجاد انگيزه براي مردم و جذب سرمايه‌گذاران را از جمله راه‌هاي خروج از اين بن‌بست عنوان كرد.
مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان لرستان با اشاره به طرح‌هاي كه در زمينه توانمندسازي اين مناطق اجرا مي‌شود، افزود: طرح‌هاي اجتماعي، ‌اقتصادي، اشتغال و عمراني از جمله برنامه‌هايي است، كه در محلات حاشيه شهرها در زمينه توانمندسازي آنها به اجرا در مي‌آيد.

Advertisements