استاندار لرستان در دیدار مشاور رئیس جمهور برزیل: گياهان دارويي منتظر بخش خصوصي

حبيب الله دهمرده استاندار لرستان در ديدار خانم رومانا مشاور سابق اقتصادي رييس جمهوري برزيل: گياهان دارويي استان به عنوان منبع مهم دارويي جهان از جايگاه بالايي برخوردار هستند و بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري در اين بخش علاوه بر ايجاد اشتغال از مزاياي اين طرح بهره مند شوند. خانم رومانا: گياهان دارويي لرستان مي تواند زمينه ساز رشد و توسعه اين منطقه شود. در صورت همكاري دولت ايران، لرستان به عنوان مركز تهيه داروي ضد سرطان معرفي شود   

خبرگزاري آريا- حبيب الله دهمرده گفت: وجود گياهان دارويي در مناطق مختلف استان مي تواند زمينه ساز حضور بخش خصوصي در استان و سرمايه گذاري براي اين مهم باشد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حبيب ا… دهمرده استاندار لرستان در ديدار با مشاور سابق اقتصادي رييس جمهوري برزيل اظهار داشت: گياهان دارويي استان به عنوان منبع مهم دارويي جهان از جايگاه بالايي برخوردار هستند و بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري در اين بخش علاوه بر ايجاد اشتغال از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.
وي گفت: استان از استعدادهاي مهمي در بخش هاي مختلف بهره مند است كه حضور بخش خصوصي مي تواند در راستاي شكوفا شدن اين مهم موثر واقع شوند.
در ادامه اين ديدار خانم رومانا نيز گفت: گياهان دارويي لرستان مي تواند زمينه ساز رشد و توسعه اين منطقه شود.
وي تصريح كرد: در صورت همكاري و هماهنگي دولت ايران، استان لرستان مي تواند به عنوان مركز تهيه داروي ضد سرطان در ايران معرفي شود و از گياهان دارويي استان در اين راستا نيز استفاده مي شود.