امسال 24 هزار تن برنج در لرستان برداشت مي‌شود

مدير زراعت سازمان جهادكشاورزي لرستان از آغاز برداشت برنج از سطح چهار هزار و 200 هكتار شاليزارهاي استان خبر داد. پيش‌بيني مي‌شود امسال 24 هزار تن برنج از اين سطح اراضي برداشت شود. بخش عمده شاليزارهاي لرستان در شهرستان‌هاي دورود، بروجرد و ويسيان خرم آباد قرار دارند. كار نشاكاري در سطح 360 هكتار از شاليزارهاي استان به صورت مكانيزه و مابقي به صورت سنتي انجام مي شود. با توجه به كيفيت مناسب اين محصول، برنج لرستان به خارج از استان نيز صادر مي‌شود    

مدير زراعت سازمان جهادكشاورزي لرستان از آغاز برداشت برنج از سطح چهار هزار و 200 هكتار شاليزارهاي استان خبر داد.

 عظيم دادگر به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه لرستان، افزود: بخش عمده شاليزارهاي استان لرستان در شهرستان‌هاي دورود، بروجرد و ويسيان خرم آباد قرار دارند.

 وي بيان داشت: پيش‌بيني مي‌شود امسال 24 هزار تن برنج از اين سطح اراضي برداشت شود.

 دادگر با بيان اين كه سال گذشته 22 هزار تن محصول برنج در استان توليد و برداشت شد، اظهار كرد: با توجه به اين كه در شاليزارهاي برنج اين استان هيچ نوع سمي استفاده نمي‌شود، برنج توليدي استان يك نوع محصول ارگانيك محسوب مي‌شود.

 مدير زراعت سازمان جهادكشاورزي لرستان با اشاره به اين كه برداشت محصول برنج استان به صورت مكانيزه انجام مي‌شود، گفت: درحال حاضر كار نشاكاري در سطح 360 هكتار از شاليزارهاي استان به صورت مكانيزه و مابقي به صورت سنتي انجام مي شود.

 عظيم دادگر كيفيت محصول برنج توليدي لرستان را بسيار مطلوب دانست و افزود: با توجه به كيفيت مناسب اين محصول، برنج لرستان به خارج از استان نيز صادر مي‌شود.