خبرهایی جدید از بلوک نفتی باباحبیب کوهدشت در راه است

با مثبت بودن نتیجه عملیات حفاری در نخستین چاه بلوک کوهدشت در میدان باباحبیب (در استان لرستان)، حفاری چاه دوم به عنوان توصیف این میدان در حال انجام است و گستره عملیات لرزه نگاری در این منطقه به 600 کیلومتر افزایش یافت.عمق این چاه جدید حدود 2800 متر است: با پایان عملیات حفاری در این چاه، نتیجه بررسی و اعلام خواهد شد. API (درجه سبکی) نفت موجود در این چاه 43 است که جزء نفت های مرغوب و شیرین به شمار می رود     

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، سیدمحمود محدث، تصریح کرد: با مثبت بودن نتیجه عملیات حفاری در نخستین چاه بلوک کوهدشت در میدان باباحبیب (در استان لرستان)، حفاری چاه دوم به عنوان توصیف این میدان در حال انجام است.
وی عمق این چاه را حدود 2800 متر اعلام کرد و گفت: با پایان عملیات حفاری در این چاه، نتیجه بررسی و اعلام خواهد شد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با یادآوری این که اواسط سال 1386 وجود نفت سبک و شیرین در طاقدیس «باباحبیب» بلوک کوهدشت تایید شد، گفت:  API (درجه سبکی) نفت موجود در این چاه 43 است که جزء نفت های مرغوب و شیرین به شمار می رود.
محدث اظهار امیدواری کرد که ذخایر نفت و گاز در چاه دوم نیز مشاهده شود و بتوان به ذخایر قابل توجه در بلوک کوهدشت دست یافت.
در بلوک کوهدشت 300 کیلومتر عملیات لرزه نگاری تکمیلی انجام و با تلفیق اطلاعات پیشین و پس از انجام تفسیر داده های لرزه نگاری، وجود نفت سبک و شیرین در طاقدیس «بابا حبیب» تایید شد.
به دلیل محدود بودن گستره عملیات اکتشافی، پیمانکار پروژه از بخش عملیات اختیاری خود، گستره لرزه نگاری در این منطقه را افزایش داد و به این ترتیب، گستره عملیات لرزه نگاری در این منطقه به 600 کیلومتر افزایش یافت و مقرر شد چاه دومی در این منطقه حفاری شود.
کار حفاری چاه اکتشافی دوم در میدان نفتی باباحبیب لرستان را شرکت ملی حفاری ایران انجام می دهد.

Advertisements