كاش گهر دورود بجاي نيكبخت ها بدنبال رازاني ها بود

كاش دست اندركاران گهر از همان ابتدا بجاي جذب ستاره هاي سالخورده و گران از بازيكنان جوان بومي ليگ يك و دو استفاده مي كرد تا حتي در صورت بازي ضعيف يا سقوط، لااقل استعدادهاي ناشناخته فوتبال لرستان همچون دروازبان سعيد رازاني را به رده هاي ممتاز فوتبال كشور معرفي ميكرد. در آن صورت هم پول كمتري خرج ميشد و هم بازيكنان با تعصب و غيرت بيشتري بازي مي كردند و تعدادي از جوانان منطقه فرصتي براي رشد مي يافتند. و ممكن بود پديده شوند. كاش يك سياست كلي هدفمند پشت گهر بود.

Advertisements