اندر حكايت روزنامه آفتاب لرستان

آفتاب لرستان از زماني كه روزنامه شده انصافا خوب كار كرده است: 1- منظم و مرتب منتشر شده و اين كاري بزرگ و بي سابقه است 2- وارد كارهاي باندي و سياسي و لج و لجبازيها نشده 3- به فرهنگ لري و لرستان توجه كرده 4- مداح مسئولان نبوده, چاپلوسي نكرده، مستقل عمل كرده 5- مثل برخي نشريات به دام منفي بافي نيفتاده و اميدوارانه به مشكلات و استعدادها نگاه كرده 6- از همه نيروها با هر گرايشي بخصوص جوانان استفاده ميكند 7- از فن آوري روز مثل سرويس پيامك و وب خوب استفاده ميكند 8- به همه استان توجه كرده و محدود به مركز استان نشده

یک فکر برای “اندر حكايت روزنامه آفتاب لرستان”

  1. با سلام با مطلبی با عنوان
    حمایت از گهر در هر وضعیتی در این مبارزه نابرابر الزامیست
    بروزم منتظر حضور شما هستیم

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.