تغيير زمان بازي گهر دورود نفت تهران

در حاليكه قبلا اعلام شده بود كه اين بازي چهارشنبه پنج مهر خواهد بود، زمان اين بازي يك روز به تاخير افتاده است و اين دو تيم پنج شنبه ساعت پنج در ورزشگاه انقلاب كرج ديدار خواهند داشت به نقل از لور

Advertisements