جاذبه گردشگري سراب چمنار (دارياب) دورود را دريابيد

سراب چمنار (دارياب) در چهارده كيلومتري دورود داراي مناظر بسيار زيباي جنگلي و بيشه طبيعي سرسبز و متراكم و چشمه بسيار پرآب به حجم يك رودخانه با آبي خيلي سرد كه كسي نمي تواند يك دقيقه دستش رو داخل آب نگهدارد. اين رودخانه ازميان بيشه عبورميكند و بهشتي رويايي روي زمين ايجاد كرده است، بخشي كوچكي از همين چشمه تمام آب شهر دورود را تامين ميكند، چندين سد پرورش ماهي وكشاورزي روستاي چمنار از اين سراب تامين ميشود. بزرگترين مركز آب معدني كشور قرار است از اين آب تامين شود. ولي براي جاذبه گردشگري آن هنوزهيچ كاري انجام نشده

Advertisements