تساوي گهر دورود مقابل تيم صدرنشين نفت تهران،سرمربي پورمند و شهرام مهربان گهر را به ميدان مبارزه برگرداندند

در شرايطي كه گهر بحراني ترين روزها را پشت سر مي گذارد (بدون مديريت صحيح، سرپرست و بدون بهره مندي از بازي در خانه) اما توانست مقابل نفت تهران بايستد و با ارايه يك بازي منطقي و متعادل حداقل امتياز را كسب كند. چنانچه بحرانها رفع شوند و مديريت تيم سامان بگيرد و تيم در لرستان به ميدان برود، گهر مي تواندبه جمع تيمهاي مدعي نيمه بالاي جدول بپيوندد. نقش سرمربي پورمند و دروازه بان شهرام مهربان در بازي مقابل نفت جاي تقدير دارد. گهر از پرطرفدارترينهاي ليگ برتر كشور است و چنانچه در لرستان بازي كند، همواره موفق خواهد بود

Advertisements