مهمترين خواسته مردم دورود از عباس قايدرحمت: انتقال كمربندي به خارج شهر

كمربندي در وسط شهر دورود مسائل زيادي بوجود آورده ازجمله: مشكلات ترافيكي، تصادفات فراوان با خسارتهاي جاني ومالي، آلودگي و ناامني. اگر كمربندي به خارج شهر منتقل شود علاوه بر رفع اين مشكلات، بازار شهر كه الان محدود به خيابان شريعتي است، گسترش مي يابد، اجاره بهاي مغازه ها كه اكنون بالاتر از بروجرد است، كمتر ميشود. در بازار هم اشتغال ايجاد ميشود وقيمتها كاهش مي يابد، تعميرگاهها و تعويض روغنيها به كمربندي جديد منتقل ميشوند و در مناطق اطراف كمربندي جديد ساخت وساز رونق ميگيرد و آباد ميشود و شهر زيباتر و امنتر ميشود

Advertisements