معدن كارخانه سيمان مهمترين منشاء آلودگي شهر و طبيعت دورود است

معدن كارخانه سيمان دورود در حاشيه شهر كنار رودخانه زيباي ماربره و دامنه تپه شهدا و پارك جنگلي قرار گرفته است. گرد و خاك ناشي از كار كاميونها و تريلرها در 24 ساعت شبانه روز زيباترين منطقه توريستي را جولانگاه كرده است. باد نيز به كمك عوامل آلوده كننده مي آيد و گرد و خاك را در سطح وسعتري تا داخل شهر پخش مي كند. رودخانه زيباي ماربره كه از چشمه ها ذوب برفهاي اشترانكوه سرچشمه ميگيرد بواسطه اين معدن و فاضلاب كارخانه در حال نابود شدن و آلوده شدن است. بعلاوه معدن آسيب زيادي به نماي شهري و طبيعت سرسبز منطقه زده است.

Advertisements