آقاي هدايتي! تارتار به 3 علت بهترين گزينه سرمربي براي گهر است

ميان گزينه هاي مطرح براي سرمربي گري استيل آذين گهر دورود است، تارتار به3علت مناسبتر ازبقيه است: 1- اين تيم را خود آقاي تارتار بسته است وبيشتر بازيها خودش سرمربي گهر بوده است ونقاط ضعف و قوت را ميشناسد 2- علي رغم مشكل ميزباني ومالي تيم، تارتار كارنامه خوبي دارد مثلا بازي مقابل پرسپوليس و پيروزي مقابل ذوب آهن، در بازي ملوان و پرسپوليس اشتباهات داوري به ضرر گهر تمام شد 3- درسخت ترين شرايط كنارتيم بود و با هواداران وبازيكنان بخوبي ارتباط برقراركرد. به قول مثل لري سنگ جاي خودش سنگين است، تارتار در گهر جا افتاده.