داماش گیلان – گهر دورود پنج شنبه رشت. اين بار تكليف عابديني معلوم نيست!

در حالي كه گهر دورود پس از كش و قوسهاي زياد بالاخره به هدايتي رسيده است و ظاهرا از بلاتكليفي درآمده است، عصر روز پنجشنبه هفته جاری چهارم آبان ماه در ورزشگاه شهید عضدی رشت مقابل داناش گيلان بازي خواهد كرد. در اين ميان تكليف عابديني كه مديرعامل هر دو تيم است معلوم نيست! آيا دوست دارد داماش پيروز ميدان باشد يا گهر؟ يا شايد تساوي بهتر باشد