گزارش تصویری تماشای بازی گهر – استقلال از روی پشت بام ها و بر ف راز درختان