عکسهایی از پایتخت طبیعت ایران – دره نگاه – دورود لرستان

 

روستای تی  در دره نگاه یا نی گاه دورود لرستان پایتخت طبیعت ایران (ابتدای دره از سمت روستای تی) روستای تی در دره نگاه یا نی گاه دورود لرستان پایتخت طبیعت ایران (ابتدای دره از سمت روستای تی)

دره نگاه یا نی گاه

لاله های واژگون یا  سراویز  به زبان لری

روستای تی در دره نگاه یا نی گاه یا نیگاه دورود لرستان پایتخت طبیعت ایران (ابتدای دره از سمت روستای تی)

عکس ها : عباس سالاروند از روستای تی

منبع : تابناک