هر که آمد در لرستان بار خود پیچید و رفت

هر که آمد در لرستان بار خود پیچید و رفت / بر لرستانی ساده دل زیر لب خندید و رفت / هر رئیسی که ز ثبت آمد روزی روی کار / از پی تضییع حق مالکین کوشید و رفت / با پلاک اصل و فرع و حیله های مختلف / گوشت وپوست یک یک الوار را بلعید ورفت / با تحیر شو دمی خیره به عمال طرق / هر رئیس و هر مباشر پولها دزدید ورفت / این مظالم جمله انجام وظیفه نام داشت / هرکس آمد چون کَنِه بر پای لر چسبید ورفت / احمد آقا آن امیر مقتدر در بدو امر / مدتی با مردم غیور لر جنگید و رفت / با خزائن و غنائم یا که دزدی از لرستان / چه مستغلاتی که درتهران او ارثید ورفت به خواندن ادامه دهید «هر که آمد در لرستان بار خود پیچید و رفت»

حکایت استاندار محترم و راه آهن اجنبی لرستان!

استاندار جدید لرستان در محافل مختلف سؤال می‌کند اگر شما جای استاندار بودید چه کار می‌کردید؟ پاسخ می‌دهیم، خدا آن روز را نیارد که ما را بر دیگی حاکم کنند که سال‌هاست کفگیر به ته آن رسیده‌است… به احترام نظرخواهی‌اش تنها در مورد یکی از بیاناتشان نظر خود را اعلام می‌کنیم‌ وگر‌نه ما کجا و تعیین خط‌مشی برای استاندار کجا. وی گفته است: “توسعه‌ی راه‌آهن  به لرستان توجیه اقتصادی ندارد‌”؟… احتمالاً همان‌طور که استاندار جدید به این کشف تازه دست یافته‌اند استاندار قبلی هم باور کرده بود که سدسازی توجیه اقتصادی ندارد. قبل از او هم دیگری خیال می‌کرد پتروشیمی توجیه اقتصادی ندارد‌. به همین خاطر است که نه سد مهمی داریم نه صنعت و نه راه آهنی!       به خواندن ادامه دهید «حکایت استاندار محترم و راه آهن اجنبی لرستان!»

هر که آمد در لرستان بار خود پیچید و رفت

هر که آمد در لرستان بار خود پیچید و رفت        بر لرستانی ساده دل زیر لب خندید و رفت
هر رئیسی که ز ثبت آمد روزی روی کار            از پی تضییع حق مالکین کوشید و رفت
با پلاک اصل و فرع و حیله های مختلف            گوشت وپوست یک یک الوار را بلعید ورفت
با تحیر شو دمی خیره به عمال طرق             هر رئیس و هر مباشر پولها دزدید ورفت
این مظالم جمله انجام وظیفه نام داشت        هرکس آمد چون کَنِه بر پای لر چسبید ورفت
احمد آقا آن امیر مقتدر در بدو امر                    مدتی با مردم غیور لر جنگید و رفت
به خواندن ادامه دهید «هر که آمد در لرستان بار خود پیچید و رفت»

گدايي کن تا محتاج خلق نشوی! داستان راستان سپرده گذاری وام مسکن

بانك-مسكنگودرز گودرزی – الیگودرز-سيمره: بیش‌تر از دو سال است که حساب سپرده‌گذاری مسکن باز کرده‌ و چند میلیون تومان را به امید دریافت وام ساخت مسکن، واریز کرده‌ام. امروز که پس از مدت‌ها رفتم بانک تا از کم و کیف حسابم اطلاعاتی کسب کنم؛ اولش نزدیک بود سر و ته کنم؛ آخر گمان کردم اشتباه آمدم؛ شکل و شمایل بانک صد در صد…
به خواندن ادامه دهید «گدايي کن تا محتاج خلق نشوی! داستان راستان سپرده گذاری وام مسکن»

شعر طنز: آب کمتر بخورید .. مردم قانع لر

آب آشاميدنيوبلاگ لرطنز: به بهانه کم ابی در لرستان و چهارمحال انتقال اب مناطق لرنشين به استانهای دیگر
 آب کمتر بخورید                                       مردم قانع لر
در فلان شهر انگار غلدری می خورد آب        یا در آنجا شاید ،بنز خود می شوید
یا که در حوض شهر، آب نمایی پر می گردد ،پر آب شیرین
آب را کم بخورید                                        مردم قانع لر
به خواندن ادامه دهید «شعر طنز: آب کمتر بخورید .. مردم قانع لر»

استاندار لرستان: مجوز خروج از استان به کوثر داده نمي‌شود

حسين-فهميدهاستاندار لرستان: مجوز خروج به تيم کوثر از استان لرستان نخواهيم داد.. کوثر بايد هزينه هاي خود را تامين کند. کوثر مال لرستان است و بايد با نام لرستان در مسابقات فوتبال حضور يافته و شرکت کند.
 سالاروند مدير کل تربيت بدني لرستان: ما شرمنده مسئولين تيمهاي فوتبال استان هستيم،مشکلات زيادي دارند
. کوثر از لرستان خارج شدني نيست، تصميم قطعي در خصوص دو تيم داماش هفته آينده نهايي مي شود.
به خواندن ادامه دهید «استاندار لرستان: مجوز خروج از استان به کوثر داده نمي‌شود»