گزارشی از مناطق توریستی کوهدشت

این هم شهر کوهدشت پیاده شو که خیلی کار داریم . پیاده شدم و گذرا نگاهی به اطراف انداختم شهر قشنگی بود اما من بیشتر در فکر غارها بودم که دوباره راهنما گفت : برای رسیدن به این غارها باید راهی سخت و دشوار را طی نمود چرا که همه ی نقش ها در یک محل نیستند و قسمتی از آنها در کوه سرسرخن و بقیه در کوه همیان قرار دارند .سرانجام به اولین غار که در دره میر ملاس در کوه سرسرخن واقع شده بود رسیدیم فاصله این دره تا شهر کوهدشت نزدیک به 30 کیلو متر بود .   متن کامل