لرستان خانه همه ماست، قلب تپنده ایران زمین

چند صباحي است كه در برخي كتابها و نشريات اقوال و مباحث درباره ريشه ن‍‍‍‍ژادي برخي از طوايف و شاخه هاي مردم لر فزوني يافته است به گونه اي كه به نظر مي رسد از هر تيره و طايفه جواني نو قلم پادشاهي يا قومي يا شهري باستاني  در لابلاي كتب تاريخي مي يابد و بدون توجه به تاريخ و جغرافياي فرهنگي و انساني منطقه، طايفه ي خويش را به شخصي، يا تيره و ن‍ژادي منسوب مي كند كه معمولا هيچ ربطي به لرستان و لرستانيان امروزي ندارد.هر كدام از طايفه ها، زبانها، شهرها و زير شاخه هاي لر با نبودن خويش ستوني از اين خانه را لرزان مي كند، چگونه مي توان تاريخ لر را بدون «بختياري» نوشت؟ حال آنكه در صدها كتاب و سند مردم بختياري و كهگيلويه به عنوان «لر بزرگ» معرفي شده اند، يا چگونه مي توان زبان لكي را خارج از دايره لرستان تصور كرد.

به خواندن ادامه دهید «لرستان خانه همه ماست، قلب تپنده ایران زمین»

آیا احمدی نژاد از محرومیت های لرستان خبر ندارد؟!

مسيحا – وبلاگ دورود پايتخت طبيعت ايران
1 –  آقای احمدی نژاد دستاورد سفر نخست شما به لرستان چه بود شما تقریبا به تمام شهرها ی استان سفر کردید آیا کسی به شما در  مورد نرخ بیکاری ،نبود صنایع بزرگ ،نرخ مهاجرت معکوس  حرفی نزد
2 – آقای احمدی نژاد بیشتر از سه سال از ریاست جمهوری شما می گذرد آیا در طول این سال ها نگاهی به آمار بیکاری استان های کشور نکرده اید .اگر نگاه کرده بودید جایگاه لرستان را در رتبه نخست حتما می دیدید .
3 – آیا در طول این سال ها مسئولین استان از استاندار گرفته تا نمایندگان هیچ اقدامی در جهت شناخت شما از لرستان و آشنایی با محرومیت های آن نکرده اند!
4 – فکر کنم حادثه سعادت آباد باید شما را بیدار کند وقتی تقریبا تمام کسانی  که در این حادثه کشته شدند باید از لرستان باشند این به شما هیچ پیغامی را نمی دهد !
5 – در سفر به قم گفتید طرح انتقال آب را با سرعت اجرایی می کنید اما آیا می دانید در سرچشمه این طرح بعضی از شهرها ی لرستان از آب مناسب بهره مند نیستند . متن كامل